Kontakt


Normisjon Region Nordland
Nordland Regionskontor
Org.nr. 981 966 724
Bankgiro: 3000.15.27645
Tlf: 404 37 692
E-post: region.nordland@normisjon.no

Besøksadresse:
(Betania Bodø)
Kongens gate 12, 8006 Bodø

Postadresse:
Normisjon Region Nordland
Postboks 672, 8001 Bodø

Kontaktpersoner:

Karstein Evensen

Regionsleder
tlf: 456 15 683
Karstein.Evensen@normisjon.no

Lill Tove Lunheim

Driftsleder
Tlf: 404 37 692
Lill.Tove.Lunheim@normisjon.no

Audun Krarup Jonassen
Ungdomsarbeider Acta Fauske/
Drift av Nettsider
Tlf: 917 58 003
audun@klestrykk.no