Frisone for skaterne

Konto for deg som ønsker å støtte prosjektet økonomisk

1503.70.78414 (Merk betalingen med "gave frisone" eller "anonym gave frisone" om du ønsker gaven skal være anonym)


Bakgrunn for prosjektet

Skaterne på Fauske har en historie med et dårlig tilbud, og oppfølgingen av voksne skulle gjerne til tider vært bedre. Dette er synd da skateboard stadig tiltrekker seg ungdom som ofte faller utenfor de litt mer tradisjonelle aktivitetstilbudene. Fauske Acta – Normisjon og deres ungdomsarbeider Audun Krarup Jonassen har derfor ønsket, og er i ferd med å realisere et prosjekt kalt ”Frisone for skaterne”. Nordland Fylkeskommune har bidratt med 20 000 kroner til utstyr og beskyttelse for utlån. Audun har derfor startet samlinger for skateboard (longboard) på parkeringsplassen til klungsetmarken/gravgården hver onsdag. Flere har fått nybegynnerkurs på disse samlingene og funnet mestringsglede på skateboard. Neste ledd i dette prosjektet er å bygge en skateboardrampe under tak slik at skaterne også får et tilbud på regnværsdager. Selv om vi har penger nok til skateboardrampe, så ønsker vi helst ikke å starte byggingen før vi også har penger til tak (telt eller lokaliteter) av hensyn til slitasje og andre praktiske årsaker. Med mindre det åpner seg opp muligheter for en bedre løsning vil rampen bli plassert på Familien Krarup Jonassens sentrumsnære tomt mellom Ankerske og Statoil og få en plasthall over seg for å dempe støy og holde ungdommene  og utstyr tørre.

 

 

Budsjett for å fullføre Frisone for skaterne
Materiell til skateboardrampe: 25 000 kr
Plasthall: 40 000 kr
Utstyr til utlån: 20 000 kr
Total prosjektstørrelse: 85 000 kr
   
Midler, sponsorer og gaver frem til nå: 51 000 kr
Resterende beløp som mangler: 34 000 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er ønskelig for Auduns del å fullføre denne delen av prosjektet allerede i løpet av juli/starten av august mens mange av ungdommene har ferie. Dette for å kunne være mer til stede når det nye skoleåret starter, og en rekke nye tilbud vil oppta mye av tiden til Audun. Gaver i nær fremtid er derfor utrolig flott å få slik at byggingen snart kan starte.

 

Hvordan kan du/dere kan bidra til dette prosjektet?

 1. Overføre gave/sponsormidler til konto 1503.70.78414
  (Merk betalingen med "gave frisone" eller "anonym gave frisone" om du ønsker gaven skal være anonym)
 2. Kjøpe reklameplass i hallen eller på rampen etter avtale
 3. Lokaler som er 4x10 meter eller større med takhøyde 3,5 m eller mer
 4. Gi eller selge rimelig et telt/plasthall som er rundt B:4 L:10 H:4 meter
 5. Rabatterte priser eller overskudd/kassering av materialer som kan brukes til rampen
 6. Et lite lass singel for å dekke ca. 4 x 10 meter der rampen skal stå
 7. Utleie/utlån av minigraver for planering av området rampen skal stå

 

Wall of Givers

Alle bidrag stort og smått bortsett fra de som ønsker å gi anonyme gaver vil bli nevnt på ”Wall of Givers” som blir en vegg i hallen hvor vi viser vår takknemlighet til våre støttespillere og givere. Dette vil også bli vist på nettsidene.

 

Historien om skatetilbudet på Fauske Kommune gjør det verd å fullføre prosjektet raskest mulig.

 • I 1997 eller 1998 gjorde blant annet Yngvar Pettersen en fantastisk jobb med å bygge og skaffe midler til skateboardrampe på Vestmyra Ungdomsskole. Audun Krarup Jonassen som selv var elev på skolen på denne tiden fikk også være med under byggingen av rampen. Det var en stor glede både å få bygge sammen med Yngvar, og senere bruke rampen på både rulleskøyte og skateboard med sine venner.
 • Sommeren 2009 etter mange år med dårlig/ingen vedlikehold av rampen bestemte Audun og Rainer Johansen seg for å bygge om rampen for å tilpasse den bedre til ferske skatere. Etter ombyggingen var det kun nye plater som trengtes for en topp skateboardrampe som ville vært til glede for mange.
 • Høsten 2009 ble rampen destruert/fjernet uten varsel til skaterne. Hele skateområdet ble plutselig invadert av brakkerigger for bygningsarbeidere, og skaterne ble fratatt det lille primitive skateområdet de hadde.
 • I 2009 og 2010 ble det en del skriverier og artikler i Saltenposten som følger av dette. Dette resulterte i en støtte fra Fauske Kommune på 60 tusen kroner til plast/stålhall pluss et område ved idrettshallen. I tillegg ble det startet kronerulling slik at skaterne kom opp i et beløp på over 100 tusen kroner. Kilde: Skaternes blogg http://fauskeskateboardklubb.blogg.no/1266367532_diverse_avisartikler_.html
 • Det ble derfor kjøpt inn hall til formålet, og gleden var nok stor for at skaterne endelig hadde fått tilbake et godt tilbud.
 • For ca. to år siden overtok Fauske Kommune prosjektet. Hallen ble solgt og pengene sammen med bankkontoen på over 40 tusen skal ha blitt overført til en egen konto som Fauske Kommune disponerer. Lovnaden har vært at disse pengene skulle øremerkes ”skateprosjektet” og skulle brukes til skatepark i området til Nyskolen på Vestmyra.

 

Forbedringer og oppretting av evt. feil i historien mottas med takk til audun@normisjon.no

 

Fauske Normisjon håper jo selvfølgelig som alle andre at Fauske Kommune får til en skikkelig bra skatepark på Nyskolen, men det kreves i så fall beløp som er langt større enn et ukjent femsifret beløp. Og en utendørs park er fantastisk de dagene det er tørt, men gir ikke et tilbud til ungdommene når det regner. Derfor håper vi at du som privatperson eller representant for et firma kan stille opp med et lite eller større bidrag for å ferdigstille vårt prosjekt ”Frisone for skaterne” som vil inneholde en rampe under tak. Så raskt vi har nok penger begynner byggingen.

 

Sponsorer og bidragsytere frem til nå: