Karihaug selges

Opprettet den

Karihaug selges

Det er trist å selge Normisjon Nordland sitt siste leirsted Karihaug. Mange har gode minner og sterke opplevelser knyttet til dette leirstedet. Årsmøtet og styret har likevel vært enig om at det er rette tiden for å selge Karihaug. Vi har de siste årene ikke klart å holde Karihaug bærekraftig økonomisk som leirsted gjennom Normisjon slik vi er rustet i dag. Etterspørselen etter leir og arrangementer på Karihaug har heller ikke vært tilstrekkelig for å forsvare videre drift. Samtidig synes vi det er godt å kunne etterlate leirstedet i god stand slik at nye aktører kan få en velsignelse av å drive stedet videre. Vi vil også takke alle som har engasjert seg på en eller annen måte i forhold til Karihaug. Takk for alle gaver og dugnadstimer som har blitt gitt. Dette er ikke glemt, og det har ikke vært bortkastet. Gud har sett ditt bidrag, og Normisjon skal fortsette med å bygge Guds rike der folk er. Det krever en stadig beskjæring, omstilling og nye visjoner og måter å satse på.

Se annonsen på finn for mer informasjon
http://m.finn.no/realestate/businesssale/ad.html?finnkode=76446748

Spørsmål kan rettes til:
Karstein Evensen
Regionsleder
tlf: 456 15 683
Karstein.Evensen@normisjon.no