Acta FauskeNormisjon ansatte Audun Krarup Jonassen i 50% stilling som ungdomsarbeider på Fauske fra 1. Desember 2015. Oppgaven er å bygge opp et godt kristent tilbud for ungdom på Fauske. Hver onsdag kan ungdommer fra 13 år komme å kjøre på ski og snowboard i hagen hans. I samarbeid med Fauske Kirke vil Nattkaféen bli åpnet igjen på Menighetssenteret Fredag 12. Februar kl 18.00-24.00. I forkant av Nattkaféene vil det også bli mulighet for at ungdommene deltar på bibelgruppe.

Mer info om arbeidet og tilbudene på Fauske kommer etter hvert. Inntill videre er det best å LIKE og følge med på Fauske Acta sin Facebookside for å få med seg hva som skjer.

Spørsmål kan rettes til Audun på tlf: 917 58 003, eller audun@klestrykk.no